Hướng dẫn sử dụng Google Home cho các thiết bị Sonoff 3 | 0

Hướng dẫn kết nối tài khoản eWeLink với Google Home qua Skill eWeLink Smart Home để điều khiển thiết bị Sonoff qua giọng…

335

1

6 tháng

4 tháng

nghnam0505

Hướng dẫn sử dụng Sonoff RF RFR3

Hướng dẫn kết nối Sonoff RF với remote 433 và ghép nối WiFi

923

0

6 tháng

6 tháng

Hướng dẫn sử dụng Sonoff 4CH Pro

Hướng dẫn sử dụng (tải file PDF) Sonoff 4CH Pro và 4CH Pro R2

454

0

6 tháng

6 tháng

Hướng dẫn sử dụng Sonoff Basic

Hướng dẫn sử dụng công tắc WiFi thông minh 1 cổng Sonoff Basic

371

0

6 tháng

6 tháng

Hướng dẫn thiết lập IFTTT cho các sản phẩm Sonoff 1 | 0

Hướng dẫn thiết lập IFTTT cho các sản phẩm Sonoff để điều khiển các thiết bị Sonoff và thiết lập ngữ cảnh thông minh cho…

371

0

6 tháng

6 tháng

Thêm thiết bị Sonoff trên ứng dụng eWeLink

Quy trình chung để thêm thiết bị Sonoff trên ứng dụng eWeLink

360

0

6 tháng

6 tháng

324

1

6 tháng

6 tháng

260

0

6 tháng

6 tháng

236

0

6 tháng

6 tháng

208

1

6 tháng

6 tháng

admin

loading...